7 grzechów głównych

O czym najczęściej zapominamy?

Brak odpowiedniej aranżacji oraz źle dobrana wizja względem klienta ma duży wpływ na jakość samego wykonania, a także na zagospodarowanie terenów zielonych i przynależnych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wstępny projekt ma duże znaczenie na zadowolenie klienta i powodzenie całej inwestycji.

Dobór odpowiedniej kostki jest bardzo ważnym elementem i rzutuje na powodzenie prac zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym. Błędnie dobrana grubość i rodzaj kostki będzie skutkować pękaniem bądź zapadaniem się całej nawierzchni. W przypadku źle dobranej kolorystyki i błędnie odzwierciedlonej wizji klienta, ewentualna korekta może przysporzyć dużych problemów technicznych jak i finansowych.

Dobór nieodpowiednich poziomów może spowodować zaleganie wody gruntowej na posesji oraz gromadzeniem się jej w najmniej odpowiednim miejscu, co doprowadzi do podtopień zabudowań. Woda zbierająca się w zbyt bliskim sąsiedztwie budynków może spowodować powstawanie grzybów i pleśni.

Wykonanie właściwej podbudowy ma decydujące znaczenie na stabilność i wytrzymałość całej nawierzchni. Zła głębokość korytowania, grubość podbudowy oraz użycie złych materiałów, a także ubijanie wibratorem o zbyt niskiej wadze i sile zagęszczania, będzie skutkować powstaniem wybrzuszeń i kolein, i w efekcie końcowym doprowadzi do deformacji całej nawierzchni.

Wykonanie niewłaściwego obramowania nawierzchni, źle dobrana grubość i wysokości obrzeży oraz niezastosowanie krawężników najazdowych w miejscach niezbędnych i nieprawidłowy montaż metodą oszczędności pozbawiony cementu i betonu skutkuje rozjechaniem oporowców co prowadzi do powstawania coraz większej fugi między kostkami i postępującym procesem niszczenia nawierzchni.

Zastosowanie niewłaściwej wierzchniej warstwy podbudowy oraz jej złe wykonanie i niestosowanie zasady układania z kilku palet, a także układanie bruku w złym kierunku są najczęściej popełnianymi błędami przez mało doświadczone firmy brukarskie.

Na pozór proste i szybkie w wykonaniu czynności jakimi jest właściwe spoinowanie oraz końcowe dogęszczenie nawierzchni są często lekceważonymi czynnościami. Należy pamiętać, że końcowe dogęszczenie nawierzchni nadaje efekt końcowy i wyrównuje całą płaszczyznę, natomiast właściwe spoinowanie zabezpiecza kostkę przed poziomym przemieszczaniem się, czyli zmianą linii i wykonanej kompozycji.